Management

Philipp „EXO Captain“ Breiding

Team Manager

Coach

currently open

Team Coach

Prime League Teampage:

Team

Toplane

Joshua „EXO Scary“ Onyango

Jungle

David „EXO Indigo“ Kurtz

Midlane

Oli „EXO Notorius“

ADC & Teamcaptain

Matthias „EXO Sorodan“ Wolf

Support

Basti „EXO Lighti“